PARAFIA: Z ŻYCIA PARAFII

JERYCHO RÓŻAŃCOWE – 22.04.2017

Na mocy dekretu księdza biskupa Ordynariusza w dniu 25 marca 2017 roku nastąpiło rozpoczęcie JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO W DIECEZJI RADOMSKIEJ.  Jerycho w naszej parafii rozpoczęliśmy w sobotę 22 kwietnia Mszą świętą o godzinie 19.00. Uroczystej Mszy świętej koncelebrowanej z kapłanami dekanatu czarneckiego przewodniczył ks. Dziekan kan. Bogusław Żyła. Przed rozpoczęciem Mszy świętej, w procesji zostały wniesione symbole Jerycha Różańcowego – różaniec i świeca. Słowo Boże wygłosił ks. Aleksander Orzech SAC – proboszcz parafii, nawołując do „otwarcia” naszych serc przed Matką Bożą i do głębokiej modlitwy za Kościół Święty, wynagradzając za grzechy całego świata, modlitwy za naszą Ojczyznę i za nas samych… Na Mszy świętej, rozpoczynającej Jerycho w naszym dekanacie gościliśmy również przedstawicieli poszczególnych parafii, którym zostały wręczone świece i różańce, poświęcone w Fatimie. Podczas całonocnego czuwania był odmawiany różaniec oraz odbywała się Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Na zakończenie Jerycha (23 kwietnia) również została odprawiona Msza święta, gdzie rodzina parafialna odczytała przed figurą Pani Fatimskiej Akt Zawierzenia Rodzin Matce Bożej. O godz. 19  nastąpiło uroczyste zgaszenie świecy symbolizującej Jerycho.

Przypomnijmy:

Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.

Jerycho to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni, w tym codzienna Msza Święta, Różaniec, a o godz. 15.00 każdego dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego. Odbywa się w tylu miejscach, w ilu uda się je zorganizować grupom pozostającym ze sobą w duchowej łączności. W miejscowościach, w których nie ma możliwości zorganizowania Jerycha przez pełne siedem dni – organizowanie czuwania przynajmniej przez jedną dobę.

Całodobowe czuwanie różańcowe przed Najświętszym Sakramentem jest ofiarowywane – za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – w następujących intencjach:

  • Wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata,
  • O łaskę wiary dla narodów Europy i o powstrzymanie zła,
  • Wynagrodzenia za grzechy Polaków i o Polskę według Bożej woli,
  • O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski,
  • O obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu,
  • O odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny.

===> Zdjęcia

 

Wielkanoc 2017

W poranek wielkanocny, 16 kwietnia 2017 r. bijące dzwony oznajmiły nam, że Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Procesję rezurekcyjną, która tradycyjnie okrążyła Sanktuarium poprowadził ks. Proboszcz.

Po procesji została odprawiona uroczysta Msza św., której przewodniczył Ks. Zbyszek Kołodziej z ołtarzewskiej wspólnoty, a homilię wygłosił ks. Proboszcz.

Na zakończenie Ksiądz Proboszcz w imieniu swoimi i kapłanów współpracowników złożył Parafianom i Gościom świąteczne życzenia – aby ich codzienność wypełniała radość, miłość i wdzięczność.

 

WIELKANOC - 16.04.2017

WIGILIA PASCHALNA 2017

Wielka Sobota była w naszym Sanktuarium  dniem czuwania modlitewnego przy Grobie Pańskim. Do godzin popołudniowych kapłani błogosławili pokarmy na stół wielkanocny. O godz. 19.00 rozpoczęła się najważniejsza celebracja Roku Liturgicznego – Wigilia Paschalna, której przewodniczył ks. Sławomir Grochalak SAC

Obrzędy Wigilii Paschalnej rozpoczęły się przy ognisku od poświęcenia ognia i zapalenia od niego  Paschału, symbolizującego Zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale kapłan wyżłobił znak krzyża, wypowiada­jąc słowa: „Chrys­tus wczo­raj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszys­tkie wieki wieków. Amen”. Umieścił tam również pięć czer­wonych gron, sym­bol­izu­ją­cych rany Chrys­tusa oraz aktu­alną datę. Celebrans wniósł do kościoła zapalony Paschał, gdzie wszyscy wierni odpalili od niego swoje świece.

Zwieńcze­niem obrzędu światła była uroczysta pieśń (Pochwała Paschału) – Exul­tet, która zaczynała się od słów: „Wesel­cie się już zastępy Aniołów w niebie! Wesel­cie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbaw­ie­nie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!”.

W dalszej części Liturgii usłyszeliśmy czytania i psalmy. Przy­pom­i­nają one całą historię zbaw­ienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egip­skiej, pro­roctwa zapowiada­jące Mes­jasza, aż do Ewan­gelii o Zmartwych­w­sta­niu Jezusa.

Kolejna, trzecia część uroczystości Wigilii Paschalnej, poświęcona była tajemnicy sakramentu chrztu. Liturgię chrzcielną poprzedziło odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych, która podkreśla jedność Kościoła. Celebrans poświęcił wodę chrzcielną wkładając paschał do naczynia z wodą. Wszyscy wierni odnow­ili swoje przyrzeczenia chrz­cielne wyrzeka­jąc się grzechu, szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

WIGILIA PASCHALNA - 15.04.2017

===> Wszystkie zdjęcia

DZIEŃ SKUPIENIA LEŚNIKÓW

8 kwietnia ponad dwustu leśników z rodzinami wzięło udział w Wielkopostnym Dniu Skupienia. Tradycyjnie od 17 lat spotykają się oni w naszym  Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej na terenie Nadleśnictwa Stąporków.

Spotkanie rozpoczęło się od Drogi Krzyżowej, której stacje zostały wyznaczone w lesie na terenie leśnictwa Mokra. Przewodniczył jej franciszkanin o. Rafał Kołodziejski oraz duszpasterze leśników: ks. Stanisław Wlazło i ks. prałat Franciszek Berak. Krzyż podczas poszczególnych stacji nieśli pracownicy biura i zaproszeni goście oraz pracownicy nadleśnictw radomskiej dyrekcji LP.

Kolejną częścią spotkania była konferencja, którą również poprowadził o. Rafał Kołodziejski. Nawiązał do jubileuszu 100. rocznicy objawień fatimskich oraz podzielił się swoim świadectwem.

Po nabożeństwie pokutnym i spowiedzi świętej miała miejsce uroczysta msza święta pod przewodnictwem ks. prał. Edwarda Poniewierskiego, który 22.04.2017 Wielkopostny Dzień Skupienia Leśników ­ przekazał pozdrowienia od Ordynariusza Diecezji Radomskiej JE ks. bp. Henryka Tomasika. Ks. prałat nawiązał do poety Henryka Sienkiewicza oraz błog. Honorata Koźmińskiego i przezwyciężonych przez nich kryzysów wiary. Wskazał na potrzebę modlitwy za bliskich, uczenie się cierpliwości w wychowaniu człowieka.

Zakończeniem Wielkopostnego Spotkania był wspólny posiłek w Domu Rekolekcyjnym przy Sanktuarium. Organizatorami spotkania było Nadleśnictwo Stąporków, RDLP w Radomiu oraz ksiądz Aleksander Orzech, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej. Uroczystego charakteru mszy świętej podczas Wielkopostnego Spotkania Leśników nadała także obecność Zespołu Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu

===> Zdjęcia

Imieniny Księdza Proboszcza

W dniu dzisiejszym nasz Ksiądz Proboszcz – Aleksander Orzech – przyjął życzenia imieninowe od Parafian a także od swoich Współbraci. Na koniec wszyscy wspólnie odśpiewali „Życzymy, życzymy…”

Księże Proboszczu!

Życzymy obfitości Darów Ducha Świętego w prowadzeniu nas do Boga,

w pogłębianiu naszej wiary i ubogacaniu życia religijnego.

Życzymy daru postrzegania potrzeb parafialnych i mądrego ich rozwiązywania,

otwartości, aktywności parafian.

Życzymy również dobrego zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności na każdy dzień

oraz spełnienia swoich osobistych planów.

PLURIMOS ANNOS!

IMIENINY KSIĘDZA PROBOSZCZA - 26-02-2017

Wspomnienie Św. Wincentego Pallottiego

22 stycznia obchodziliśmy wspomnienie Św. Wincentego Pallottiego, urodzonego 21 kwietnia 1795 roku. Mszy Świętej przewodniczył proboszcz parafii, ks. Aleksander Orzech, który już na wstępie powiedział, jak ważną rolę w życiu Wspólnoty odegrał Św. Wincenty Palloti – założyciel Zjednoczenia i Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Homilię wygłosił Ks. Sławomir Grochalak, ukazując nam postać św. Wincentego, jako gorliwego apostoła, o którym jednak tak niewiele wiemy. Po błogosławieństwie wszyscy mieli jeszcze okazję ucałować relikwie św. Wincentego.

===> Zdjęcia

Święto Trzech Króli

6 stycznia w Kościele obchodzona jest uroczystość Objawienia Pańskiego. Tradycja święta Trzech Króli sięga III wieku, jest to jedno z najstarszych świąt w chrześcijaństwie. Tego dnia Kościół wspomina opisany w Ewangelii św. Mateusza hołd Trzech Mędrców ze Wschodu złożony Dzieciątku Jezus. Uroczystość związana jest ze święceniem kredy, kadzidła i wody. Poświęconą kredą na drzwiach domu wypisuje się litery K+M+B, co nawiązuje do inicjałów Trzech Króli. Spotykany jest również zapis C+M+B 2017. Znaczy to „Christus Mansionem Benedicat” – czyli „Niech Chrystus błogosławi ten dom (mieszkanie)” (niektórzy tłumaczą to: „Chryste błogosław temu domowi/mieszkaniu”). W związku z powyższym trzeba też powiedzieć, że dwukrotne pojawiające się „+”, to nie „plusiki”, tylko „krzyżyki” – znak błogosławieństwa.

W naszym Sanktuarium kredę, kadzidło i wodę poświęcił Ks. Proboszcz, który również tego dnia przewodniczył Mszy Świętej. 

Zachęcamy także do zapoznania się z artykułem pt: „Dlaczego piszemy na drzwiach C+M+B?” na stronie internetowej http://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/lyk-teologii/art,134,dlaczego-piszemy-na-drzwiach-cmb.html

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI - 06.101.2017

06 

 

Pasterka

Skończył się radosny czas Adwentu. Weszliśmy w przeżywanie Świąt Bożego
Narodzenia. Tradycyjnie w kościołach w naszej Ojczyźnie o północy
celebrowane były Mszę św. Pasterskie zw. Pasterkami. Także licznie
zgromadziliśmy się w naszym Sanktuarium, aby wraz z pasterzami świętować
narodziny Dzieciątka Jezus. W Mszy Świętej o północy uczestniczyło
bardzo wielu naszych parafian, gości i sympatyków naszego Sanktuarium.
Eucharystii przewodniczył Kustosz Sanktuarium i Proboszcz – ks.
Aleksander Orzech SAC. Po zakończeniu Mszy
św. tradycyjnie już podzieliliśmy się opłatkiem, życząc sobie radosnego
i pełnego pokoju przeżycia świąt Bożego Narodzenia.

Pasterka 2016

===> Wszystkie zdjęcia

Niedziela Seminaryjna w Sanktuarium

Dnia 23 października 2016 r. przeżywaliśmy w naszej parafii dzień seminaryjny. Przybyli do naszego Sanktuarium klerycy Bartosz Olszewski i Krzysztof Szczepkowski z Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów z Ołtarzewa. Całą niedzielę Słowo Boże głosił ks. Józef Targosz  SAC – wykładowca łaciny. Kaznodzieja ukazał jak ważna w życiu człowieka jest modlitwa, dzięki której przezwyciężymy pokusy i nawiązujemy bliższą więź z Bogiem. Na koniec dodał, że za wszystkich zebranych na Mszy Świętej będzie się gorąco modlił i polecał Bogu, a brać klerycka codziennie modli się za ofiarodawców i dobrodziejów Seminarium. W tym dniu bowiem można było wesprzeć materialnie Seminarium nabywając kalendarz ukazujący codzienne życie kleryków.

NIEDZIELA SEMINARYJNA - 23.10.2016

Uroczystość Matki Bożej Różańcowej

7 października 2016 r. w naszym Sanktuarium obchodziliśmy uroczystość odpustową Matki Bożej Różańcowej. Dla chrześcijan to także wyraz wdzięczności dla Najświętszej Bożej Rodzicielki za opiekę nad nimi za pośrednictwem modlitwy różańcowej. Mszy Świętej przewodniczył kustosz Sanktuarium, Ks. Aleksander Orzech SAC, który wygłosił Słowo Boże i przewodniczył procesji różańcowej. W homilii nawiązał do odnowienia i pogłębienia modlitwy różańcowej. Dał do zrozumienia, że z pewnością nie jest to łatwa modlitwa, zwłaszcza dla współczesnego człowieka, ciągle zabieganego i niespokojnego. Jednak modlitwa ta wydaje się być skutecznym środkiem ratowania współczesnego świata i samego człowieka.

Na koniec Eucharystii ks. proboszcz podziękował wszystkim pielgrzymom tak licznie przybyłym na dzisiejszą uroczystość.

Po błogosławieństwie kończącym Eucharystię odbyła się procesja różańcowa oraz wystawienie Najświętszego Sakramentu. Zgromadzeni mogli odebrać świece symbolizujące Matkę Bożą.

===> Zdjęcia

17 rocznica koronacji Matki Bożej Wychowawczyni

3 września przeżywaliśmy w naszym Sanktuarium 17 rocznicę koronacji Matki Bożej Wychowawczyni. Już od godziny 11 zaczęli gromadzić się liczni pielgrzymi na placu przy Sanktuarium, których witał Ksiądz Kustosz Aleksander Orzech SAC. Licznie przybyli pielgrzymi z Dziebałtowa, Kazanowa, Końskich,  Modliszewic, Wąsoszy
i  Stąporkowa wraz ze swoimi duszpasterzami.

Punktualnie o godz. 12 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Henryka Tomasika – Biskupa Diecezji Radomskiej. Na zakończenia Mszy św. w której licznie uczestniczyli kapłani z różnych dekanatów i parafii, ks. Kustosz podziękował Księdzu Biskupowi za przybycie i sprawowaną Eucharystię. Podziękował wszystkim kapłanom i pielgrzymom przybyłym na Uroczystości.

===> Zdjęcia

Powitanie ks. Sławomira Grochalaka

28 sierpnia 2016 roku podczas mszy świętej ksiądz proboszcz Aleksander Orzech wraz z parafianami powitał nowego wikariusza, ks. Sławomira Grochalaka, który pracował wcześniej w Krakowie, Warszawie, Kielcach, Otwocku. Pragniemy otwartym sercem przyjąć ks. Sławomira i otaczamy Go naszymi modlitwami, by z radością i zapałem podjął swoje kapłańskie obowiązki w naszej wspólnocie parafialnej.

 

 

POWITANIE KS. SŁAWOMIRA GROCHALAKA - 28.08.2016

 

 

Pożegnanie ks. Leszka Judy SAC

W niedzielę 24 lipca pożegnaliśmy ks. Leszka Judę SAC, który przez rok pełnił posługę w naszej parafii. Ksiądz Leszek zmienia placówkę duszpasterską – przechodzi do pracy w domu rekolekcyjnym w Konstancinie. We mszy świętej uczestniczyli parafianie i ksiądz proboszcz, który osobiście podziękował wikariuszowi za kapłańską posługę. Na koniec mszy świętej ksiądz Leszek wyraził podziękowanie dla parafian tymi słowami:

„Pragnę Wam z całego serca dziś podziękować za wszelkie dobro, za troskę o sprawy parafii, za ogromną wobec mnie życzliwość. Pragnę tę wdzięczność przenieść w codzienną modlitwę w Waszej intencji. Z prośbą o błogosławieństwo dla Was, dla Waszych rodzin pragnę w najbliższym czasie odprawić mszę świętą, niech Bóg Wam błogosławi na każdy dzień, niech zachowa w swojej opiece Wasze rodziny i dom, niech otacza swoją opieką całą parafię wszystkich, którzy tutaj, w tej świątyni się modlą. Za wszystko składam Wam serdeczne Bóg zapłać…

 

Bóg obdarzył nas wielką łaską stawiając Ciebie na naszej drodze. Dziękujemy że byłeś z nami i dla nas. Życzymy Tobie łask Bożych, wytrwania na drodze, którą wybrałeś, entuzjazmu i siły potrzebnej do głoszenia Radosnej Nowiny. A szczególnie opieki Matki Bożej. 
Szczęść Boże na dalsze lata kapłaństwa.

POŻEGNANIE KS. LESZKA - 24.07.2016

 

Światowe Dni Młodzieży w Sanktuarium

,,Kościół jest młody i żywy. Każde spotkanie, w którym młodzi gromadzą się na modlitwie, adoracji i przy okazji spontanicznie dzielą się swoja wiarą, przekonuje mnie, że Kościół jest żywy. Bardzo się cieszę, że możemy gościć Pielgrzymów z całego świata. Jestem przekonany, że dla wielu rodzin, które otworzyły w tych dniach swoje domy i swoje serce, Światowe Dni Młodzieży będą mocnym i niezapomnianym doświadczeniem”.

 – ks. bp. Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej

W dniu 22.07.2016 odbyła się pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni; gdzie o godz. 12.00 została odprawiona Msza Święta. Po modlitwie ksiądz Tomasz Waśkiewicz z Lipy wraz z młodzieżą zaprezentowali sztukę “Lepsza połowa” autorstwa Michała Ziółka. Uczestnictwo w pielgrzymce do Sanktuarium było odpowiedzią na zaproszenie Jezusa i Jego Matki oraz jednocześnie przyjściem do „źródła łaski – sakramenty święte”, aby doświadczyć, że Bóg naprawdę nas kocha i pragnie. Gośćmi Sanktuarium były nie tylko pielgrzymka z końskich i Stąporkowa, ale również goście z RPA i Ukrainy.

Jak powiedział ks. Piotr Skowroński, szef koneckiego centrum Światowych Dni Młodzieży  – Nasi goście są wyjątkowi. Dzielnie znieśli trudy pieszej pielgrzymki do sanktuarium MB Wychowawczyni w Czarnej. Teraz w miejskim parku w Końskich biorą udział w Festiwalu Narodów. Pokazują swą kulturę, swe religijne pieśni i tańce. To wszystko pokazuje, że choć żyjemy w bardzo odległych krajach i różnych kulturach, to przecież tworzymy jeden Kościół. Tutaj link do artykułu: http://radom.gosc.pl/doc/3315054.Kardynal-na-SDMowym-Festiwalu-Narodow

===> Zdjęcia

Goście w Sanktuarium

10 lipca 2016 w naszej parafii gościliśmy Ks. Włodzimierza Osicę SAC, który to odpowiedzialny jest  za działalność POMOSTU (Pallotyńskie Dzieło Pomocy dla Katolików na Wschodzie). Wiele lat posługiwał na Ukrainie, od 2014 roku dzieli się swym doświadczeniem wiary zbierając ofiary przeznaczone na pomoc dla katolików na Ukrainie. Księdzu W. Osice dziękujemy za wygłoszone słowo Boże i nakreślenie problemów z jakimi nasi Pallotyni spotykają się w codziennej posłudze na Wschodzie.  We mszy świętej, której przewodniczył Tadeusz Skwarek SAC licznie uczestniczyli także harcerze.

GOŚCIMY KS. WŁODZIMIERZA OSICĘ - 10.07.2016

Pielgrzymka dzieci niepełnosprawnych

W sobotę 11 czerwca już po raz 13 odbyło się Spotkanie integracyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Organizatorami był Zespół Szkół Specjalnych przy ŚCR w Czarnieckiej Górze, Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej oraz Nadleśnictwo Stąporków.. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12 Mszą świętą, celebrowaną przez J.E. ks. bp Adama Odzimka. Po mszy św. było ognisko, poczęstunek, tańce oraz wspólne gry i zabawy dla dzieci i młodzieży na placu Domu Rekolekcyjnego. Atrakcją spotkania był zespół muzyczny CAMEY. Mogliśmy również obejrzeć przedstawienie w wykonaniu Grupy Teatralnej Dzieci i Młodzieży z Zespołem Downa OPATRZNOŚĆ z Radomia. Scenariusz oparty był na utworach Piotra Rubika. Aktorzy na zakończenie otrzymali ogromne brawa. Wychowankowie i pracownicy ZSS przygotowali dla wszystkich gości pamiątkowe serduszka.

===> Zdjęcia

Tegoroczny wyjazd do Lednicy

Młodzi ludzie Parafii Nawiedzenia N.M. P. z Czarnej 4 czerwca na Polach Lednickich k. Gniezna uczestniczyli w jubileuszowym XX Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych. Podczas tegorocznego spotkania pochylano się nad tajemnicą 1050. rocznicy Chrztu Polski i 800 – lecia Zakonu Dominikanów. Było to pierwsze spotkanie bez ojca Jana Góry. Wyjątkowego człowieka i pomysłodawcy Lednicy. Jego duchowa obecność była jednak realnie odczuwana wśród wszystkich. Każdy uczestnik otrzymała kieszonkowy Nowy Testament oraz drewniany krzyż, mający za zadanie upamiętnić postać ojca Jana. Jego dzieło jest wciąż żywe, rozpala entuzjazm wiary, uczy wychwalania Pana zarówno tańcem, jak i śpiewem. Mamy nadzieję, że za rok znów spotkamy się w tym wyjątkowym miejscu.

Lednica 2016

 

A tutaj też nas można obejrzeć (na 1:19) – link

ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ – 05.06.2016

W niedzielę 5 czerwca na Mszy św. o godz. 10.00, dzieci klas IV obchodziły Rocznicę Pierwszej Komunii Św. Odżyły radosne wspomnienia chwil, które przeżywaliśmy przed rokiem. Pierwszy sakrament pokuty i pierwsze przyjęcie Komunii Świętej. Stojąc jeszcze raz wspólnie w bliskości ołtarza, ubrani w komunijne stroje, idący w uroczystej procesji po Najświętszy Sakrament odczuwaliśmy ogromny entuzjazm.  W naszych modlitwach dziękowaliśmy Panu Bogu za Jego przedziwną obecność w sakramencie pokuty i Eucharystii oraz postawiliśmy sobie pytanie dotyczące naszej wierności i miłości względem Boga. W tym dniu nie tylko dzieci, ale każdy parafianin obchodził swoją kolejną już rocznicę Komunii św. Uroczystej Mszy św. przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. Aleksander Orzech, proboszcz naszej parafii.

===> Zdjęcia

Pierwsza Komunia Święta

I Komunia Święta to bardzo ważny moment w życiu każdego dziecka. Do tej wyjątkowej chwili dzieci przygotowują się przez cały rok. W tym roku w naszej parafii po raz pierwszy Święty Chleb przyjęło 11 dzieci. Wielu przybyłych na Uroczystości Parafian, ale przede wszystkim najbliżsi i rodzina wspierali dzieci swoją obecnością i modlitwą, aby zawsze szczerze kochały Jezusa i szły z nim przez całe swe życie. Rodzice w podzięce za udzielenie Pierwszej Komunii Świętej pozostawili jako dar zestaw lekcjonarzy.

 

===> Zdjęcia

Uroczystość Bożego Ciała

Centralne obchody Uroczystości Bożego Ciała rozpoczęły się 26 maja 2016 r. Mszą św. o godz. 11.00. Homile wygłosił ojciec franciszkanin O. Łukasz ze wspólnoty krakowskiej. Po zakończeniu Mszy św. wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy umieszczonych przy sanktuarium. Wierni i duchowni modlili się przy polowych ołtarzach, śpiewali religijne pieśni, zaś dziewczynki sypały kwiatki. Grupy parafialne niosły sztandary, feretrony, obrazy i figury świętych.

===> Zdjęcia