Archiwum: Sierpień 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 27.08.2017 r.

 1. W sobotę, 2 września będziemy obchodzić 18. rocznicę Koronacji Obrazu Matki Bożej Wychowawczyni. Zapraszamy naszych Parafian, sympatyków naszego Sanktuarium i pielgrzymów na uroczystą Mszę św. o godz. 12.00, której będzie przewodniczył Ksiądz Prowincjał Zenon Hanas SAC wraz z kapłanami sąsiednich dekanatów. Pielgrzymów będziemy już witać od godz. 11.00.
 2. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
 3. W czwartek zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00 w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.
 4. W piątek z posługą sakramentalną odwiedzimy chorych od godz. 8.00. W tym dniu spowiedź święta w Sanktuarium od godz. 16.30, w Wąsoszy od godz. 17.30, a w Duraczowie od godz. 19.00.
 5. W I piątek miesiąca przypada dokładnie 1 września, będzie to również 78. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Naszą modlitwą otoczmy tych, którzy zginęli w czasie wojny w obronie naszej Ojczyzny i wszystkich pomordowanych.
 6. Ze względu na uroczystości koronacyjne Msza św. o godz. 10.00 w Błotnicy zostaje przeniesiona na następną sobotę 9 września.
 7. Zapraszamy wszystkich przygotowujących się do sakramentu małżeństwa na Kurs Przedmałżeński, który rozpocznie się od 2 września i potrwa do 30 września w Domu Rekolekcyjnym. Początek od godz. 9.00.
 8. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30 będzie zmiana tajemnic Żywego Różańca.
 9. Serdecznie witamy w naszej Parafii nowych Księzy: ks. Stanisława Goliszka SAC, wikariusza naszej Parafii i ks. Jana Kędziorę SAC, duszpasterza. Życzymy im sił i mocy z nieba oraz opieki Matki Bożej Wychowawczyni.
 10. Dzisiejszą niedzielą kończymy odprawianie dodatkowej Mszy św. o godz. 20.15.
 11. W sobotę 2 września zapraszamy na ostatnie nabożeństwo I Sobót Miesiąca. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 17.00, po Mszy św. różaniec wynagradzający.
 12. We wtorek, 29 sierpnia, w liturgii wspominamy Męczeństwo św. Jana Chrzciciela.
 13. Dzisiaj po Mszach św. na prośbę księdza biskupa Ordynariusza zbieramy ofiary na pomoc dla pokrzywdzonych w czasie ostatnich nawałnic i wichur w Polsce.
 14. W tym tygodniu patronują nam: w poniedziałek 28 sierpnia – św. Augustyn, w piątek – 1 września – bł. Bronisława.
 15. Wszystkim naszym Parafianom, sympatykom Sanktuarium, Pielgrzymom życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Wychowawczyni w nadchodzącym tygodniu. Szczęść Boże.

Powitanie Księdza Proboszcza

Z dniem 21 sierpnia 2017 r. swoją posługę Proboszcza w naszej parafii rozpoczął Ks. Sławomir Grochalak SAC.

Uroczyste liturgiczne wprowadzenie odbyło się 27 sierpnia w obecności Dziekana dekanatu czarneckiego – Ks. Kan. Bogusława Żyły. Ksiądz Dziekan odczytał zgromadzonym parafianom treść dekretu nominacyjnego Ks. Sławomira Grochalaka SAC proboszczem tutejszej parafii oraz skierował do niego cieple słowa, życząc owocnej posługi duszpasterskiej w nowo objętej parafii.

Po wprowadzeniu nowego Księdza Proboszcza miało miejsce wyznanie wiary, które przed wiernymi złożył Proboszcz:

Ja, Ksiądz Sławomir Grochalak SAC wiarą mocną wierzę we wszystkie  i poszczególne prawdy zawarte w Symbolu wiary i wyznaję je, a mianowicie:

       Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Oży­wiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków.

       Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

       Wierzę również mocno w to, co jest zawarte w słowie Bożym, spisanym lub przekazanym przez Tradycję, a co Kościół, jako objawione przez Boga, podaje do wierzenia, tak w Nauczaniu uroczystym, jak i w zwyczajnym Nauczaniu powszechnym.

       Z przekonaniem przyjmuję i uznaję również wszystkie i poszczególne prawdy, które Kościół w sprawach wiary i moralności podaje w sposób ostateczny.

       Przyjmuję nadto z religijnym posłuszeństwem woli i umysłu naukę głoszoną przez Papieża czy też przez Kolegium Biskupów sprawujących autentyczny Urząd Nauczycielski, także wtedy, gdy nie jest ona podawana z intencją definitywnego jej określenia.

 

Należy też podkreślić, że tego dnia przeżywaliśmy również powitanie nowego wikariusza ks. Stanisława Goliszka SAC oraz duszpasterza i misjonarza ks. Jana Kędziorę SAC.

Ksiądz Stanisław pracował przez ostatnie lata w pallotyńskiej parafii w Radomiu, a ksiądz Jan w Sekretariacie Misyjnym w Ząbkach.

W imieniu wspólnoty parafialnej, nowych Księży powitali wierni, życząc im pięknych chwil spędzonych w nowej parafii i doświadczania ciepła oraz życzliwości wśród swoich parafian. Nie obyło się też bez gromkich braw, którymi naszych kapłanów uhonorowali parafianie.

    

 

Niech Bóg umacnia Was swoim błogosławieństwem w pasterskiej posłudze w parafii,

a Matka Boża Czarnecka otacza swoją miłością.

===> Zdjęcia

 

 

 

 

 

Intencje Mszy Świętych 28.08 – 03.09.2017 r.

 

17.00

 

Poniedziałek 28.08.2017 r.

1. † Henryk Milner.

2. O zdrowie, Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej

Czarneckiej dla Mikołaja, Igi, Juli, Jakuba i ich Rodziców.

 

 

17.00

 

 

 

Wtorek 29.08.2017 r.

1. † Henryk Milner – 30 dni po pogrzebie.

2. † Wiesława Dajczer  popogrzebowa.

3. † Henryk Bednarz.

 

 

17.00

 

Środa 30.08.2017 r.

1. Nowenna do Matki Bożej Czarneckiej Wychowawczyni.

2. † Ewa Gustaw, Antoś Olejniczak

 

 

17.00

 

Czwartek 31.08.2017 r.

1. † Bohdan Milner.

2. † Kazimiera Mazelan- popogrzebowa.

 

 

17.00

 

Piątek 01.09.2017 r.

1. † Bogdan Kaczmarczyk.

2. † Kazimiera Mazelan.

 

 

12.00

 

17.00

 

Sobota 02.09.2017 r. Rocznica Koronacji

Rocznica Koronacji Obrazu Matki Bożej Wychowawczyni

 

1. † Stefania, Bronisław Słoka.

 

 

8.30

 

 

 

11.00

 

 

 

 

17.00

 

 

 

 

Niedziela 03.09.2017 r.

1. †† Józef, Stefania, Józef Jedynak, Genowefa, Bronisław

Owczarczyk, Dariusz Młodawski.

2. †† Józefa i Tadeusz Krawczyńscy.

 

1. Za Parafian.

2.  †† Kamila, Zbigniew, Marian Stąporek, Zofia,

Stanisław Kusztal.

3. † Irena Kaszyńska.

 

1. †† Maria, Edward, Sylwester Kloczkowscy, Stanisław Stępień.

2.  † Gustaw Kowalczyk – w 3 rocz. śmierci.

Pożegnanie Księdza Proboszcza

„Dobry pasterz,

ukształtowany według serca Boga,

jest największym skarbem,

jaki Bóg może przydzielić parafii.”

św. Jan Maria Vianney

 

 

Wszystko w życiu ma swój początek i koniec…

Dzisiejsza niedziela (20 sierpnia) nie była zwykłą niedzielą. Była ostatnią wspólną niedzielą, podczas której na Mszach świętych Parafianie dziękowali swojemu Proboszczowi Księdzu Aleksandrowi Orzechowi i Duszpasterzowi, Księdzu Markowi Księżakowi za wieloletnią posługę w naszej parafii.

Wyrazem uznania dla pracy naszych Księży byli nie tylko licznie zgromadzeni wierni, ale także goście z innych parafii, pragnący uczestniczyć w Mszy Świętej, odprawionej pod przewodnictwem Księdza Proboszcza. Kiedy to na zakończenie nadszedł czas pożegnania nawa boczna wypełniła się tymi, którzy chcieli podziękować za niezwykłą posługę duszpasterską naszych Księzy. Wśród nich znalazła się młodzież oazowa, ministranci i służba dziewcząt, Pani Burmistrz, Odnowa w Duchu Świętym, szkoła Maryi, Dyrekcja Zespołu Szkół przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji.

Nie zabrakło też parafian, którzy w milczeniu podchodzili do Księdza Proboszcza i Księdza Marka, ponieważ wzruszenie  nie pozwalało mówić. Wszyscy chcieli podziękować Księżom za ich obecność.

 

Takimi słowami żegnali naszego Proboszcza i Wikariusza młodzież oazowa, ministranci i służba dziewcząt:

Czcigodny Księże Proboszczu!
Po latach Twojej pracy w tej parafii dziś przed Tobą staje młodzież oazowa, ministranci i służba dziewcząt. Nasuwają się nam słowa bpa Chrapka: „Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię”. Zwłaszcza ślady Twej pracy duszpasterskiej pozostaną w naszych sercach – dziś dziękujemy Ci za przeprowadzanie nas przez kolejne sakramenty, za wprowadzanie nas do służby Bogu i ludziom, za naukę cierpliwości, uśmiechu, życzliwości. Jesteśmy Ci wdzięczni za wspólną pracę, za wpajane zasady, za wszelką pomoc w naszych przedsięwzięciach, za to, że zawsze nas wspierałeś czynem, słowem i gestem. Dziękujemy, że nie pozwalałeś nam się poddawać w ciężkich chwilach, lecz motywowałeś do działania

Drogi księże Marku!
Tobie również jesteśmy wdzięczni za wieloletnie budowanie naszej wspólnoty. Jesteśmy wdzięczni, że Maryja zaprosiła akurat Ciebie do służby w tym szczególnym miejscu. Dałeś nam się poznać jako człowiek niezwykle skromny, ciepły i zawsze gotów spieszyć z pomocą i radą. Dziękujemy Ci za wszelką pomoc, za dobrą radę, za uśmiech i optymizm, którym nas obdarzałeś.

Dziś po wielu spędzonych latach musimy się pożegnać. Mamy w sercach nadzieję, że w nowych miejscach, do których Was teraz powołuje Pan Bóg, spotkacie nowych, wspaniałych ludzi. Niechaj plony kolejnych lat Waszej posługi duszpasterskiej będą stokrotne, a nasza Najlepsza Matka Maryja zawsze ma Was w swojej troskliwej opiece.
Szczęść Wam Boże!

 

Dziękując Księżom za  posługę duszpasterską, życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Wychowawczyni na dalsze lata posługi kapłańskiej.

===> Zdjęcia

Intencje Mszy Świętych 21.08 – 27.08.2017 r.

 

17.00

 

Poniedziałek 21.08.2017 r.

1. † Bogdan Kaczmarczyk.

2. W pewnej intencji.

 

 

17.00

 

 

 

Wtorek 22.08.2017 r.

1. †† Łukasz, Jan.

2. † Irena Śliwak – 25. rocznica śmierci.

 

 

17.00

 

Środa 23.08.2017 r.

1. Nowenna do Matki Bożej Czarneckiej Wychowawczyni.

2. † Jerzy Ciaś (od uczestników pogrzebu).

 

 

17.00

 

Czwartek 24.08.2017 r.

1. † Bogdan Milner.

2. † Jan Taler (od synowej Emilii z rodziną).

 

 

17.00

 

Piątek 25.08.2017 r.

1. † Henryk Bednarz.

2. W pewnej intencji.

 

 

9.00

 

16.00

 

17.00

 

Sobota 26.08.2017 r. M.B. Częstochowskiej

1. † Henryk, Daniela Socha.

 

Ślub: Patrycja Leśniewska i Paweł Adach.

 

1. †† Józef Garbacz – 1. rocznica śmierci.

 

 

8.30

 

 

11.00

 

 

 

17.00

 

 

 

 

20.15

Niedziela 27.08.2017 r.

1. †† Marianna, Józef Rupniewscy.

2. †† Daniela, Bogumił, Tadeusz.

 

1. †† Jerzy, Marianna, Józef, Ryszard z rodziny Salatów,

Władysław, Szczepan Augustyniak.

 

 

1. †† Grażyna, Leokadia Werens.

2. O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę M.B. Wychowawczyni

dla Barbary.

 

 

1. † Michał Kołodziej.

 

Intencje Mszy Świętych 14.08 – 20.08.2017 r.

 

17.00

 

Poniedziałek 14.08.2017 r.

1. † Krystyna Kowalczyk (int. od uczestników pogrzebu).

2. Dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski i opiekę

M.B. Wychowawczyni dla Stanisława w 60. rocznicę urodzin.

 

 

8.30

 

 

11.00

 

17.00

 

 

20.15

 

 

Wtorek 15.08.2017 r. Uroczystość Wniebowzięcia NMP

1. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę M.B.

Wychowawczyni w 52. rocznicę ślubu Jadwigi i Edwarda.

 

1. † Jan, Janina, Rozalia Kusztal, Tadeusz Leszczyński.

 

1. †† Jan, Marianna Banasik.

2. †† Marianna Fitas, Stefan Gwarek, Antonina i Ludwik Ciaś.

 

1. Dziękczynna z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo, opiekę

M.B. Wychowawczyni dla Heleny.

2. †† Jolanta, Jerzy Rudzcy.

 

 

17.00

 

Środa 16.08.2017 r.

1. Nowenna do Matki Bożej Czarneckiej Wychowawczyni.

2. Dziękczynno – błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę M.B.

Wychowawczyni dla Barbary i Grzegorza w 35. rocznicę ślubu.

 

 

17.00

 

Czwartek 17.08.2017 r.

1. †† Bronisława, Bolesław Misiowiec.

2. † Jan Taler (int. od wnuczka Wiktora z rodziną).

 

 

17.00

 

Piątek 18.08.2017 r.

1. † Bogdan Kaczmarczyk.

2. W pewnej intencji.

 

 

17.00

 

Sobota 19.08.2017 r.

1. O Boże błogosławieństwo, opiekę M.B. Wychowawczyni dla Antoniny

i Bogdana Kusiak w 55. rocznicę ślubu.

2. † Agnieszka Goworek (19. greg.).

 

 

8.30

 

 

 

11.00

 

 

17.00

 

 

 

 

20.15

Niedziela 20.08.2017 r.

1. O Boże błogosławieństwo, opiekę M.B. Wychowawczyni dla Haliny

i Andrzeja Trudnos w 45. rocznicę ślubu.

2. † Mieczysław Błaszczyk – 14. rocznica śmierci.

 

1. †† Jerzy, Ignacy Młynarczyk, Roman Rzepecki, Halina Pera.

2. † Agnieszka Goworek (20. greg.).

 

1. †† Bolesław, Stanisława, Józef Kosierkiewicz, Genowefa,

Bronisław Wąsowscy.

2. †† Kazimierz, Leokadia, Józef, Jerzy, Jolanta, Marcin, Henryk, Gabriela,

Edward Góreccy, Katarzyna Brzezińska.

 

1. †† Maria, Celina, Marian, Stefan Grot, Teodozja, Józef Gureccy,

Julia Ciaś.

 

Intencje Mszy Świętych 7.08 – 13.08.2017 r.

 

17.00

 

Poniedziałek 7.08.2017 r.

1. Wypominki roczne.

2. † Wojciech Ciaś (int. od rodziny Młodawskich i Nowaków).

 

 

17.00

 

Wtorek 8.08.2017 r.

1. †† Jan Czaczkowski – 15. rocznica śmierci,

zmarli z rodziny Czaczkowskich i Gierałtowskich.

2. †† Zofia, Władysław, Władysław.

 

 

17.00

 

Środa 9.08.2017 r.

1. Nowenna do Matki Bożej Czarneckiej Wychowawczyni.

2. † Jerzy Ciaś (int. od uczestników pogrzebu).

 

 

17.00

 

Czwartek 10.08.2017 r.

1. †† Jadwiga, Eugeniusz, Stanisław Sroka.

2. † Wojciech – Jerzy Ciaś (int. od Krzysztofa i rodziny Kalinowskich).

 

 

17.00

 

Piątek 11.08.2017 r.

1. † Zygmunt Gontek – 4. rocznica śmierci.

2. † Kazimiera Mazelan (int. od uczestników pogrzebu).

 

 

17.00

 

Sobota 12.08.2017 r.

1. †† Stefania, Mieczysław Miller.

2. † Wiesława Dajczer.

 

 

8.30

 

 

11.00

 

 

17.00

 

 

 

20.15

Niedziela 13.08.2017 r.

1. †† Jan Szmit – 3. rocznica śmierci, Czesław, Marianna Młodawscy,

Anna, Franciszek, Edward Michniewscy, zmarli z rodz. Michniewskich.

 

1. O Boże błogosławieństwo, opiekę M.B. Czarneckiej dla Jadwigi

i Władysława w 40. rocznicę ślubu.

 

1. O Boże błogosławieństwo, opiekę M.B. Wychowawczyni dla Ewy

i Ryszarda Kądziela w 40. rocznicę ślubu.

Po Mszy św. nabożeństwo fatimskie.

 

1. †† Lucyna, Mieczysław, Henryk Migałka.

 

Dzień Chorych

Jak każdego roku, w pierwszą sobotę sierpnia obchodziliśmy w naszym Sanktuarium Dzień Chorych. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 wspólnym śpiewem Godzinek ku czci Najświętszej Maryi Pannie, po nich wszyscy zebrani odmówili różaniec w intencji chorych i cierpiących. Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Księdza biskupa Adama Odzimka wraz z licznie przybyłymi kapłanami została odprawiona o godz. 12.00. Na początku wszystkich zgromadzonych powitał ksiądz Aleksander Orzech SAC – kustosz Sanktuarium. Po homilii kapłani koncelebrujący Mszę św. udzielili wszystkim chorym sakramentu namaszczenia, a na zakończenie Eucharystii Ksiądz Biskup pobłogosławił leki, które przynieśli ze sobą uczestnicy Eucharystii. Po zakończonych uroczystościach wszyscy zostali zaproszeni na cisto i herbatę przygotowaną przez naszych parafian. Kolejne spotkanie chorych w Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni odbędzie się za rok, w 1. sobotę sierpnia. Już dziś serdecznie na nie zapraszamy wszystkich chorych, cierpiących, naszych parafian i wszystkich pielgrzymów.

===> Zdjęcia