Roraty

ADWENT – CZAS OCZEKIWANIA

TAK MÓWIŁA MOJA MAMA,

ADWENT – SCHODY WPROST DO NIEBA

NA RORATY CHODZIĆ TRZEBA.