SAKRAMENTY

Sakrament  Chrztu Świętego

Dokumenty Kościoła:

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów” KKK 1213

Chrzest jest pierwszym sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli jest najważniejszym elementem, etapem drogi chrześcijanina. Bez niego nie można przejść do następnych znaków sakramentalnych. Stąd chrzest jest konieczny do zbawienia. Co więcej, „Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka, by zapewnić wejście do szczęścia wiecznego” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1257).

Terminy Chrztu:

 • dziecko do chrztu należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej na 4 tygodnie przed udzieleniem sakramentu
 • udzielanie sakramentu na każdej Mszy Świętej w niedzielę

Dokumenty:

Chrzest dziecka zgłaszają rodzice lub opiekunowie prawni w kancelarii parafialnej, okazując wymagane dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania),
 • świadectwo zawarcia sakramentalnego małżeństwa (jeśli zawarli je poza parafią),
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary,
 • w przypadku gdy rodzice nie mieszkają na terenie parafii, zgoda na chrzest wydana przez Proboszcza parafii zamieszkania.

__________________________________________________________________

Sakrament Bierzmowania

Pismo Święte:

„Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli przyjąć Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wkładali więc na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego” (Dz 8, 14-17)

Dokumenty:

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji oraz opinia katechety

Bierzmowanie przyjmują uczniowie klas III gimnazjum.

__________________________________________________________________

Sakrament Eucharystii

Pismo Święte:

„Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: To jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane”.

„Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: To jest bowiem kielich Krwi mo­jej, no we go i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę”.

Szczególnie ważnym momentem w życiu człowieka jest I Komunia Święta. Jest to święto całej rodziny, w której dziecko pierwszy raz uczestniczy w sposób pełny w Eucharystii.

__________________________________________________________________

Sakrament Pokuty  i Pojednania

Dokumenty Kościoła:

„Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą”. (KKK 1422)
Przygotowanie do Sakramentu Pokuty i Pojednania:

Obrzędy pokuty pouczają (§ 6).

„Chrześcijanin, który po grzechu pod wpływem Ducha Świętego przystępuje do sakramentu pokuty, powinien przede wszystkim całym sercem nawrócić się do Boga. To wewnętrzne na­wrócenie serca, zawierające żal za grzechy i postanowienie nowego życia, wyraża się przez wyznanie grzechów wobec Kościoła, przez należyte zadośćuczynienie i poprawę życia”

Rachunek sumienia – mam dokładnie zbadać stan swojej duszy od ostatniej dobrej spowiedzi.

Żal za grzechy – mam szczerze żałować za wszystkie swoje grzechy.

Mocne postanowienie poprawy – mam szczerze postanowić, że zrobię wszystko co w mojej mocy, aby w przyszłości unikać wszyst­kich grzechów.

Szczera spowiedź – mam wyznać Bogu wobec kapłana wszystkie moje grzechy ciężkie.

Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu – mam wykonać po­kutę, którą wyznaczy mi spowiednik.

„Grzech, będąc obrazą świętości i sprawiedliwości Bożej oraz odrzuceniem osobistej przyjaźni, jaką Bóg okazuje człowiekowi, wywołuje dwojaki skutek. Jeśli jest to grzech ciężki, po­zbawia człowieka komunii z Bogiem i w konsekwencji wyklucza go z udziału w życiu wiecz­nym. Jednakże skruszonemu grzesznikowi Bóg w swoim miłosierdziu wybacza ciężki grzech i daruje mu «karę wieczną», którą musiałby ponieść” (Jan Paweł II)

Do Sakramentu Pojednania można przystąpić w czasie każdej Mszy Świętej do momentu pierwszego czytania.

I piątek miesiąca

 • dla dzieci, dorosłych i młodzieży – od godz. 16.30

__________________________________________________________________

Sakrament Namaszczenia Chorych

Pismo Święte:

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.” (Jk 5,14-15)

W domu chorego należy przygotować:

 • krzyż
 • stół nakryty białym obrusem
 • świece

Termin:

 • Osobom ciężko chorym (nie tylko umierającym) udzielamy tego sakramentu w ich domach chorych i starszych odwiedzamy w pierwszy piątek miesiąca od godz. 08.15

__________________________________________________________________

Sakrament Kapłaństwa
„Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat”. (KKK 1536)

 

__________________________________________________________________

Sakrament Małżeństwa

Dokumenty Kościoła:

Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego /KKK 1661/.

Dokumenty:

 1. Aktualne świadectwo chrztu św., na którym powinna być adnotacja o Sakramencie Bierzmowania (lub oddzielny dokumenty potwierdzający przyjęcie Sakramentu Bierzmowania).
 2. Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej.
 3. Zaświadczenia z USC do ślubu konkordatowego (ważne 3 m-ce).
 4. Dowód osobisty.
 5. W przypadku gdy kandydaci do małżeństwa nie są związani z parafią (ani narzeczony ani narzeczona) zgłaszają się do kancelarii parafialnej jednego z narzeczonych w celu uzyskania pozwolenia na ślub poza parafią.
 6. Zaświadczenie ze spotkań dla narzeczonych i poradnictwa rodzinnego.
 7. Świadectwo szkolne z wpisem o katechizacji.
 8. W terminie późniejszym przedstawiają:
  –  Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi z innych parafii.
  –  Zaświadczenie o odbytych dwóch spowiedziach przedślubnych.

TERMINY KATECHEZ   –    ROK  2017.

MAJ – 6,      13,    20,    27,    3.VI.

WRZESIEŃ –   2,      9,      16,    23,    30.

GRUDZIEŃ  –     2,      9,      16,    23,    30.

 

 

TERMINY KATECHEZ   –   ROK  2018.

LUTY  –   3,      10,    17,    24,    3.III.

MAJ  –  5,      12,    19,    26,    2,VI.

WRZESIEŃ     –     1,      8,      15,    22,    29.

GRUDZIEŃ     –    1,      8,      15,    22,    29.

 

Katechezy przedmałżeńskie prowadzone będą w soboty według podanych dat w godzinach od  9.00  –  11.00.    Telefony  41/ 374 14 27;   41/ 374 24 44

 

Poradnia Życia Rodzinnego

Czesława Durlik

Czarnecka Góra 2
tel. 665 219 640

 

Dni Skupienia dla Narzeczonych

I Sobota Adwentu

II Sobota Wielkiego Postu

III Sobota Maja

II Sobota Września